Pro zdraví 21 z.ú.

Biopsychosociální podpora zdraví

Organizace Pro zdraví 21 z.ú.reaguje svými aktivitami na zvyšující se potřebnost komplexního (biopsychosociálního) přístupu ke zdraví. Poskytováním psychosociálních služeb pro děti, mládež, rodiny, dospělé jednotlivce, týmy a systémovou mezioborovou spoluprací přispívá k dorovnávání dlouhodobého deficitu podpory zdraví orientovaného převážně na zdraví fyzické. Psychosociální zdraví staví na stejnou úroveň se zdravím fyzickým.

„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány…… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“

(Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

Jak Vám pomůžeme?

Kde nás najdete?

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8

26601 Beroun – Centrum
IČ: 22844660

datová schránka: vkiinm9
číslo účtu: 43 – 8556220267/0100

Facebook

Instagram

  • Nejlepší zájem dítěte
  • NZDM 21

Kde nás najdete?

Publikace