Pro zdraví 21 z.ú.

Biopsychosociální a spirituální podpora zdraví

Organizace Pro zdraví 21 z.ú. reaguje svými aktivitami na zvyšující se potřebnost komplexní (biopsychosociální) podpory zdraví dětí, mládeže, dospělých a rodiny, jako nejvýznamnějšího činitele ovlivňujícího vývoj dítěte, poskytováním psychosociálních služeb. Psychosociální zdraví staví, v souladu s dokumentem WHO Zdraví 21 definujícího zdraví jako stav tělesné, psychické a sociální pohody, na stejnou úroveň se zdravím fyzickým a přispívá tak k plnění jeho cílů.

„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány…… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“

(Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

Jak Vám pomůžeme?

Kde nás najdete?

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8

26601 Beroun – Centrum
IČ: 22844660

datová schránka: vkiinm9
číslo účtu: 43 – 8556220267/0100
 

Facebook

Instagram

Kde nás najdete?

Publikace