Pro zdraví 21 z.ú.

(Bio)psychosociální podpora zdraví

“Zdraví je stav komplexní, tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.” (WHO, 1946)

Organizace Pro zdraví 21 z.ú. reaguje svými aktivitami na zvyšující se potřebnost komplexního, biopsychosociálního přístupu ke zdraví. Poskytuje psychosociální a vzdělávací služby pro děti, mládež, rodiny i dospělé jednotlivce a metodické, supervizní a koučovací služby pro pedagogické, zdravotní a sociální pracovníky. Svými službami a systémovou mezioborovou spoluprací přispívá k dorovnávání dlouhodobého deficitu podpory zdraví zaměřeného na zdraví fyzické tím, že rozšiřuje možnost  posilování  zdraví prospěšných psychických a sociálních vlivů v osobním, rodinném a společenském životě svých klientů a uživatelů služeb.

„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány…… Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“

                                                                                                                (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

Jak Vám pomůžeme?

Kde nás najdete?

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8

26601 Beroun – Centrum

IČ: 22844660

datová schránka: vkiinm9

číslo účtu: 43 – 8556220267/0100

Facebook

Instagram

Kde nás najdete?

Publikace