Pro zdraví 21 z.ú.

PORADNA ZDRAVOTNÍ PREVENCE

Poslání

Posláním Poradny je zdravotní a výživová prevence přispívající k podpoře zdraví v jeho biopsychosociálních a spirituálních aspektech.

Cíle

Hlavním cílem Poradny je pozitivní změna životního stylu, která vede k:

 • podpoře mobilizace samoúzdravných schopností organismu
 • podpoře zdraví v oblasti tělesné, psychické, sociální a spirituální
 • prevenci onemocnění nebo recidivy onemocnění, odstranění nebo zmírnění symptomů nemoci

Cílová skupina

Klienti (nebo jejich blízcí), kteří jsou rozhodnuti:

 • převzít odpovědnost za své vlastní zdraví
 • vnímají spoluopdovědnost za zdraví svých blízkých
 • doplnit klasickou léčbu orientovanou na tělo pozitivní změnou životního stylu

Naši klienti se většinou potýkají s problémy v oblasti:

 • tělesného zdraví (vážné nebo chronické prodělávané nebo prodělané onemocnění, nevysvětlitelné bolesti a obtíže, psychosomatické obtíže, zdravotní postižení apod.)
 • vlastního prožívání (subjektivní pocit nepohody, neuspokojivý životní styl – nevhodné stravovací návyky, nedostatek odpočinku, přemíra práce, příliš času tráveného na PC apod.)
 • vztahů (neuspokojivé rodinné vztahy, neuspokojivé vztahy na pracovišti apod.)

Naše služby:

 • lékařská konzultace – posouzení celkového zdravotního stavu klienta
 • lékařská situační a krizová intervence (orientace v možnostech léčby)
 • poradenství v oblasti zdravotní a výživové prevence (podpora zdravého životního stylu)
 • případové setkání (setkání rodinných příslušníků a odborných pracovníků)
 • rodinné setkání (podpora zapojení všech členů rodiny do podpory zdraví)
 • kolaborativní přístup (spolupráce s dalšími lékaři)
 • vyhodnocování potřeb
 • nácvik relaxačních technik

Péče o klienty:

Základem poradny je vyvážené posuzování tří aspektů:

 • objektivního tělesného stavu klienta
 • subjektivního stavu klientova prožívání
 • klientovy životní situace

Po celkovém posouzení celkového stavu pacienta jsou specifikovány cíle a je sestaven plán zdravotní prevence.

Cena za služby:

Konzultace s lékařem: 1200,- Kč/60 min
Konzultace zdravotní prevence: 700,- Kč/60 min
Konzultace sociálního pracovníka: 500,- Kč/60 min

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení. Při dlouhodobé spolupráci je možná domluva převodem na účet.

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.
Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Objednání:

 • Po individuální telefonické domluvě
 • Prostřednictvím on-line systému níže
 • Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se najít náhradní hodinu.

Výhody klientem hrazené konzultace

 • Máme kratší objednací doby
 • Nevedeme záznamy pro pojišťovny
 • Nepotřebujeme Vaše osobní údaje
 • Nepotřebujete doporučení od lékaře

Naše adresa:

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8
26601 Beroun – Město
IČ: 22844660

Poradna – organizační struktura

ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

Poslání:

Posláním rozvodového poradenství je edukace a facilitace zaměřená na problematiku rozvodu ve všech jeho fázích (předrozvodové, rozvodové a porozvodové).

Cíle:

 • Orientace v procesu rozvodu
 • Minimalizace negativních důsledků rozvodu na dítě a rodiče
 • Zajištění preferované porozvodové péče o dítě zaměřené na jeho nejlepší zájem

Cílová skupina:

 • Rodiče zvažující rozvod, rodiče v rozvodu, rozvedení rodiče

Naši klienti se většinou potýkají s problémy v oblasti:

 • vztahů v rodině
 • nedostatečná sociálně-právní informovanost o možnostech řešení předrozvodové, rozvodové a porozvodové péče o dítě

Cena za služby:

Odborná konzultace:  700,- Kč/60 min

Konzultace sociálního pracovníka: 500,- Kč/60 min

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení. Při dlouhodobé spolupráci je možná domluva převodem na účet.

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Objednání:

Po individuální telefonické domluvě.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se najít náhradní hodinu.

Výhody hrazené konzultace:

 • Máme kratší objednací doby
 • Nepotřebujeme Vaše osobní údaje

Naše adresa:

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8

26601 Beroun – Město

IČ: 22844660


Osobní zpráva

Poradna

Pro první (třeba anonymní) kontakt s námi můžete využít tuto poradnu:

 

KONTAKTY

MUDr. Daniel Hylas

odborný garant
odborný konzultant
-

-
Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

psychoterapeutka
hypnoterapeutka
-

tel: 702 013 352
Mgr. Markéta Burešová

psychoterapeutka
hypnoterapeutka
-

607526847