Pro zdraví 21 z.ú.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zabýváme se vzděláváním obecné veřejnosti, pedagogických, zdravotních a sociálních pracovníků formou přednášek, seminářů, workshopů, metodické podpory, supervizí a koučování.

Naše vzdělávací činnost  je zaměřena na zvyšování životní spokojenosti, podporu pozitivních vztahů k sobě, k druhým lidem a k životnímu prostředí, čímž přispívá k (bio)psychosociálnímu zdraví každého z nás.

Workshop “SPOKOJENÁ RODINA”

Termín a místo konání:

Termín:                  dle domluvy
Časový rozsah:   3 hodiny
Místo konání:     dle domluvy

Pro koho je workshop určen:

Dospělá veřejnost, rodiny s dětmi
Maximální kapacita kurzu: 16 dospělých

Proč je téma aktuální:

Spokojená rodina je základním předpokladem zdravého biopsychosociálního vývoje dítěte. Nevzniká jen tak, je přímo podmíněna našimi vizemi, hodnotami a v neposlední řadě přírodními zákony.

Kdy se účastnit našeho workshopu:

Pokud máte zájem si zmapovat, do jaké míry se plní Vaše rodinné sny a vzájemná očekávání, jaké zdroje máte v rodině k dispozici i to, kde máte případné rezervy.

Forma workshopu:

 • pouze dospělí (jednotlivci, páry)
 • rodiče a děti

Cena:

Dospělí:                                            1000,- Kč
Partnerský/manželský pár:    1500,- Kč
Děti:                                                   300,-/1 dítě
500/,- dvě a více dětí

Individuální kurz pro rodičovské páry
“RODIČE NAVŽDY”

„Přestali jsme být partnery, zůstáváme rodiči.“

(Z. Matějček)

Kdy?

Termín dle domluvy

Pro koho je kurz určen?

 1. Rodičům, kteří přemýšlejí o rozvodu/rozchodu, rozvádějí se, nebo řeší situaci porozvodové péče a jejich namíření pozornosti směřuje k zajištění nejlepšího zájmu dítěte.
 2. Rodičům, kteří si přejí co nejvíce dítěti usnadnit svůj rozvod, zvolit pro ně co nejvhodnější porozvodové uspořádání a zajistit mu co nejlepší porozvodovou péči.
 3. Rodičům, kteří jsou spolu ve vztahu:
 • vyostřeného konfliktu, nebo ve vztahu dlouhodobých mírných či silnějších nesouladů (uvažují o rozvodu, hrozí jim rozvod, jsou v situaci před rozvodem, procházejí rozvodem,  potýkají se s problematikou porozvodové péče o dítě),
 • kteří jsou chyceni do pasti komunikačního konfliktu v řešení zajištění péče o děti, bydlení a správy financí pro zajištění výchovy a péče o dítě,
 • uvědomují si potřebnost účasti obou rodičů na výchově a péči o své dítě, a proto si přejí  spolupracovat v nejlepším zájmu svého dítěte.

4. Rodičům, kteří jsou si vědomi potřebností řešit náročnou situaci společně, chtějí čerpat z dynamiky skupiny – shledávají za přínosné v řešení své situace sdílet svou zkušenost, získat náhled na svou situaci z více úhlů pohledu a inspirovat se od ostatních členů kurzu potýkajících se s podobnou náročnou životní situací.

5. Dětem, jichž se dotýkají důsledky neshod mezi rodiči.

Popis kurzu:

Program reaguje na zvyšující se rozvodovost  a z něj plynoucích důsledků pro děti. Vycházíme z předpokladu, že dítě není nástrojem k vyřizovaní sporů mezi rodiči, výzkumů a zkušeností, dokazujích fakta o následcích neefektivně řešených sporů mezi rodiči ve všech oblastech života dítěte v jeho dalším (i dospělém) životě. Program čerpá z práce rodinné terapeutky a psycholožky Justine von Lawick z Nizozemí, jenž se šířil na Floridu a do České republiky, kde se aplikuje ve Zlíně, Vsetíně Brně a Ústí nad Labem. Ze zájmu rodičů byl naším týmem původně skupinový kurz modifikován v párovou verzi.

Základní informace o kurzu:

Počet setkání rodičů:    6 x během 3 měsíců (1 x za 1 -2  týdny)  v rozsahu 90 min
Počet setkání s dětmi:  dle dohody v rozsahu 60 – 90 min dle počtu dětí

Kdy a kde bude kurz realizován?

Termín kurzu: dle domluvy
Adresa: Pro zdraví 21 z.ú., Havlíčkova 8, 26601 Beroun

Cíle kurzu:

Hlavním cílem programu je odklon od partnerských konfliktů prostřednictvím aktivit podporujících  spolupráci rodičů při zajišťování nejlepšího zájmu dítěte (společné nalézání a uspokojování potřeb dítěte/dětí). Z dítěte se stává namísto střetu zájmů, střed zájmu.
Dílčími cíli je upřít pozornost (vytvořit si představu o preferované budoucnosti), stanovit cíle, nalézt zdroje a definovat si konkrétní činnosti  společného rodičovství orientované na nejlepší zájem dítěte, vyřazení dítěte z agendy OSPOD, uzavření dohody mezi rodiči mimosoudní cestou, pakliže to je možné.

Jak kurz probíhá?

Během samotného kurzu vedou terapeuti rodiče k upření zájmu směrem k dítěti, probíhá nácvik modelových situací, efektivní a neefektivní komunikace, řešení konkrétních rozvodových situací, rodiče si nastavují nový model společné půéče o děti tak, aby vyhovoval měnícím se podmínkám a jjeich preferované budoucnosti.  Zásadní význam má podpora respektu k bývalému partnerovi jako k rodiči. Pokud je vyhodnocena potřeba zapojení dětí, pracuje se např. s emočními kartami, děti vytvářejí  koláže se vzkazy apod. Konkrétní aktivity pro děti jsou sestavovány podle věku dětí ve skupině.

Ceník:

Cena za jeden kurz pro rodiče:                500,- Kč/osoba     1000,-Kč/rodičovský pár
Cena za celý kurz pro rodiče:                 3000,- Kč/osoba    6000,- Kč/rodičovský pár
Cena za jedno setkání pro dítě/děti:     500,- Kč/60 min    800,- Kč/90 min
(cena za dítě není ovlivněna počtem dětí, počet setkání s dítětem/dětmi si rodina určuje sama)

Rodiče s nedostačujícími přijmy a jejich děti se mohou účastnit kurzu zdarma pod službou SAS 21.

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení jednotlivého kurzu.

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Kde získat další informace a jak se objednat?

Pro více informací se obracejte na pracovníky níže.

Skupinový kurz pro rodiče
“RODIČE NAVŽDY”

“Přestali jsme být partnery, zůstáváme rodiči.”

(Z. Matějček)

Kdy:

Skupina se otevírá při minimálním počtu 8 osob (4 dvojice), termíny domlouváme společně.

Pro koho je kurz určen?

 1. Rodičům, kteří přemýšlejí o rozvodu/rozchodu, rozvádějí se, nebo řeší situaci porozvodové péče a jejich namíření pozornosti směřuje k zajištění nejlepšího zájmu dítěte.
 2. Rodičům, kteří si přejí co nejvíce dítěti usnadnit svůj rozvod, zvolit pro ně co nejvhodnější porozvodové uspořádání a zajistit mu co nejlepší porozvodovou péči.
 3. Rodičům, kteří jsou spolu ve vztahu:
 • vyostřeného konfliktu, nebo ve vztahu dlouhodobých mírných či silnějších nesouladů (uvažují o rozvodu, hrozí jim rozvod, jsou v situaci před rozvodem, procházejí rozvodem, potýkají se s problematikou porozvodové péče o děti),
 • kteří jsou chyceni do pasti komunikačního konfliktu v řešení zajištění péče o děti, bydlení a správy financí pro zajištění výchovy a péče o dítě,
 • uvědomují si potřebnost účasti obou rodičů na výchově a péči o své dítě, a proto si přejí spolupracovat v nejlepším zájmu svého dítěte.

4. Rodičům, kteří jsou si vědomi potřebností řešit náročnou situaci společně, chtějí čerpat z dynamiky skupiny – shledávají za přínosné v řešení své situace sdílet svou zkušenost, získat náhled na svou situaci z více úhlů pohledu a inspirovat se od ostatních členů kurzu potýkajících se s podobnou náročnou životní situací.

5. Dětem, jichž se dotýkají důsledky neshod mezi rodiči.

Popis kurzu:

Program reaguje na zvyšující se rozvodovost a z něj plynoucích důsledků pro děti. Vycházíme z předpokladu, že dítě není nástrojem k vyřizovaní sporů mezi rodiči, výzkumů a zkušeností, dokazujích fakta o následcích neefektivně řešených sporů mezi rodiči ve všech oblastech života dítěte v jeho dalším (i dospělém) životě. Program vznikl pod vedením rodinné terapeutky a psycholožky Justine von Lawick z Nizozemí, dále se šířil na Floridu a do České republiky, kde se aplikuje ve Zlíně, Vsetíně, Brně a Ústí nad Labem.

Základní informace o kurzu:

Počet setkání:     6 x během 3 měsíců (1 x za 2 týdny) + 1 úvodní informační setkání zdarma
Délka 1 setkání: 120 min

Kdy a kde bude kurz realizován?

Termín kurzu: od září do listopadu 2019
Adresa:             Pro zdraví 21 z.ú., Havlíčkova 8, 26601 Beroun

Cíle kurzu:

Hlavním cílem programu je odklon od partnerských konfliktů prostřednictvím aktivit podporujících spolupráci rodičů při zajišťování nejlepšího zájmu dítěte (společné nalézání a uspokojování potřeb dítěte/dětí). Z dítěte se stává namísto střetu zájmů, střed zájmu.
Dílčími cíli je upřít pozornost (vytvořit si představu o preferované budoucnosti), stanovit cíle, nalézt zdroje a definovat si konkrétní činnosti společného rodičovství orientované na nejlepší zájem dítěte, vyřazení dítěte z agendy OSPOD, uzavření dohody mezi rodiči mimosoudní cestou, pakliže to je možné.

Jak kurz probíhá?

Během samotného kurzu vedou terapeuti metodami zažitkové pedagogiky paralelně dvě skupiny: rodičovskou a dětskou, práce obou skupin vzájemně koresponduje. V rodičovské skupině je zájem upřen směrem k dítěti, probíhá nácvik modelových situací, efektivní a neefektivní komunikace, řešení konkrétních rozvodových situací apod. Současně u rodičů podporujeme respekt k bývalému partnerovi jako k rodiči. V dětské skupině se pracuje např. s emočními kartami, děti vytvářejí videa a koláže se vzkazy apod. Konkrétní aktivity pro děti jsou sestavovány podle věku dětí ve skupině.

Kapacita kurzu:

6 rodin – 6 párů + děti (počet dětí není omezen, není nutné, aby se účastnily všechny děti v rodině, např. v případě, že jsou příliš malé na aktivity kurzu – v tomto případě nabízíme hlídání – nebo jsou již velké a nechtějí se účastnit)

Ceník:

Úvodní informační schůzka rodičů:  zdarma
Cena za jeden kurz pro rodiče:             500,-Kč/osoba    1000,- Kč/rodičovský pár
Cena za celý kurz pro rodiče:              3000,-Kč/osoba   6000,- Kč/rodičovský pár
Cena za kurz pro dítě/děti:                  zdarma

Rodiče s nedostačujícími přijmy a jejich děti se mohou účastnit kurzu zdarma pod službou SAS 21.

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení jednotlivého kurzu.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Kde získat další informace a jak se přihlásit?

Pro další informace se obracejte na pracovníky níže.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Omlouváme se, na textu pracujeme.


Akreditace Vzdělávací zařízení MŠMT

SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ

Supervize

Supervize je nástrojem celoživotního učení, který se využívá především v pomáhajících profesích. Jejím smyslem je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení v problematických situacích, přičemž hlavní pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Obsahuje složky nadhledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Poslání:

Posláním supervize je zvyšovat účinnost práce zaměřením se na její cíle, kvalitu, průběh a osobní i týmovou spokojenost zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Cíle:

Hlavním cílem supervize je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. 

Cílová skupina:

Zaměstnanci školských, zdravotnických a sociálních zařízení.

Formy supervize:

 • Individuální
 • Skupinová
 • Týmová
 • Manažerská

Cena za služby:

Supervize:  800,- Kč/60 min

Koučování: 800,- Kč/60 min

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.
Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Objednání:

Po individuální telefonické domluvě.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se najít náhradní hodinu.

Místo poskytování:

 • Pracoviště supervidovaného
 • Pro zdraví 21 z.ú.
  Havlíčkova 8
  26601 Beroun – Město
  IČ: 22844660

Koučování

Omlouváme se, na textu pracujeme…

KONTAKTY

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

vedoucí pracovnice

702 013 352
Johana Benešová

lektorka

702 013 354
Zuzana Lehká

lektorka

731 652 549
Mgr. Markéta Burešová

lektorka

607526847