Pro zdraví 21 z.ú.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zabýváme se vzděláváním obecné veřejnosti, pedagogických, zdravotních a sociálních pracovníků formou přednášek, seminářů, workshopů, metodické podpory, supervizí a koučování.

Naše vzdělávací činnost  je zaměřena na zvyšování životní spokojenosti, podporu pozitivních vztahů k sobě, k druhým lidem a k životnímu prostředí, čímž přispívá k (bio)psychosociálnímu zdraví každého z nás.

Workshop “SPOKOJENÁ RODINA”

Termín a místo konání:

Termín:                  dle domluvy
Časový rozsah:   3 hodiny
Místo konání:     dle domluvy

Pro koho je workshop určen:

Dospělá veřejnost, rodiny s dětmi
Maximální kapacita kurzu: 16 dospělých

Proč je téma aktuální:

Spokojená rodina je základním předpokladem zdravého biopsychosociálního vývoje dítěte. Nevzniká jen tak, je přímo podmíněna našimi vizemi, hodnotami a v neposlední řadě přírozenými zákony.

Kdy se účastnit našeho workshopu:

Pokud máte zájem si zmapovat, do jaké míry se plní Vaše rodinné sny a vzájemná očekávání, jaké zdroje máte v rodině k dispozici i to, kde máte případné rezervy.

Forma workshopu:

 • pouze dospělí (jednotlivci, páry)
 • rodiče a děti

Cena:

Dospělí:                                            1000,- Kč
Partnerský/manželský pár:    1500,- Kč
Děti:                                                   300,-/1 dítě
500/,- dvě a více dětí

Individuální kurz pro rodičovské páry
“RODIČE NAVŽDY”

„Přestali jsme být partnery, zůstáváme rodiči.“

(Z. Matějček)

Kdy?

Termín dle domluvy

Pro koho je kurz určen?

 1. Rodičům, kteří přemýšlejí o rozvodu/rozchodu, rozvádějí se, nebo řeší situaci porozvodové péče a jejich namíření pozornosti směřuje k zajištění nejlepšího zájmu dítěte.
 2. Rodičům, kteří si přejí co nejvíce dítěti usnadnit svůj rozvod, zvolit pro ně co nejvhodnější porozvodové uspořádání a zajistit mu co nejlepší porozvodovou péči.
 3. Rodičům, kteří jsou spolu ve vztahu:
 • vyostřeného konfliktu, nebo ve vztahu dlouhodobých mírných či silnějších nesouladů (uvažují o rozvodu, hrozí jim rozvod, jsou v situaci před rozvodem, procházejí rozvodem,  potýkají se s problematikou porozvodové péče o dítě),
 • kteří jsou chyceni do pasti komunikačního konfliktu v řešení zajištění péče o děti, bydlení a správy financí pro zajištění výchovy a péče o dítě,
 • uvědomují si potřebnost účasti obou rodičů na výchově a péči o své dítě, a proto si přejí  spolupracovat v nejlepším zájmu svého dítěte.

4. Rodičům, kteří jsou si vědomi potřebností řešit náročnou situaci společně, chtějí čerpat z dynamiky skupiny – shledávají za přínosné v řešení své situace sdílet svou zkušenost, získat náhled na svou situaci z více úhlů pohledu a inspirovat se od ostatních členů kurzu potýkajících se s podobnou náročnou životní situací.

5. Dětem, jichž se dotýkají důsledky neshod mezi rodiči.

Popis kurzu:

Program reaguje na zvyšující se rozvodovost  a z něj plynoucích důsledků pro děti. Vycházíme z předpokladu, že dítě není nástrojem k vyřizovaní sporů mezi rodiči, výzkumů a zkušeností, dokazujích fakta o následcích neefektivně řešených sporů mezi rodiči ve všech oblastech života dítěte v jeho dalším (i dospělém) životě. Program čerpá z práce rodinné terapeutky a psycholožky Justine von Lawick z Nizozemí, jenž se šířil na Floridu a do České republiky, kde se aplikuje ve Zlíně, Vsetíně Brně a Ústí nad Labem. Ze zájmu rodičů byl naším týmem původně skupinový kurz modifikován v párovou verzi.

Základní informace o kurzu:

Počet setkání rodičů:    6 x během 3 měsíců (1 x za 1 -2  týdny)  v rozsahu 90 min
Počet setkání s dětmi:  dle dohody v rozsahu 60 – 90 min dle počtu dětí

Kdy a kde bude kurz realizován?

Termín kurzu: dle domluvy
Adresa: Pro zdraví 21 z.ú., Havlíčkova 8, 26601 Beroun

Cíle kurzu:

Hlavním cílem programu je odklon od partnerských konfliktů prostřednictvím aktivit podporujících  spolupráci rodičů při zajišťování nejlepšího zájmu dítěte (společné nalézání a uspokojování potřeb dítěte/dětí). Z dítěte se stává namísto střetu zájmů, střed zájmu.
Dílčími cíli je upřít pozornost (vytvořit si představu o preferované budoucnosti), stanovit cíle, nalézt zdroje a definovat si konkrétní činnosti  společného rodičovství orientované na nejlepší zájem dítěte, vyřazení dítěte z agendy OSPOD, uzavření dohody mezi rodiči mimosoudní cestou, pakliže to je možné.

Jak kurz probíhá?

Během samotného kurzu vedou terapeuti rodiče k upření zájmu směrem k dítěti, probíhá nácvik modelových situací, efektivní a neefektivní komunikace, řešení konkrétních rozvodových situací, rodiče si nastavují nový model společné půéče o děti tak, aby vyhovoval měnícím se podmínkám a jjeich preferované budoucnosti.  Zásadní význam má podpora respektu k bývalému partnerovi jako k rodiči. Pokud je vyhodnocena potřeba zapojení dětí, pracuje se např. s emočními kartami, děti vytvářejí  koláže se vzkazy apod. Konkrétní aktivity pro děti jsou sestavovány podle věku dětí ve skupině.

Ceník:

Cena za jeden kurz pro rodiče:                500,- Kč/osoba     1000,-Kč/rodičovský pár
Cena za celý kurz pro rodiče:                 3000,- Kč/osoba    6000,- Kč/rodičovský pár
Cena za jedno setkání pro dítě/děti:     500,- Kč/60 min    800,- Kč/90 min
(cena za dítě není ovlivněna počtem dětí, počet setkání s dítětem/dětmi si rodina určuje sama)

Rodiče s nedostačujícími přijmy a jejich děti se mohou účastnit kurzu zdarma pod službou SAS 21.

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení jednotlivého kurzu.

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Kde získat další informace a jak se objednat?

Pro více informací se obracejte na pracovníky níže.

Skupinový kurz pro rodiče
“RODIČE NAVŽDY”

“Přestali jsme být partnery, zůstáváme rodiči.”

(Z. Matějček)

Kdy:

Skupina se otevírá při minimálním počtu 8 osob (4 dvojice), termíny domlouváme společně.

Pro koho je kurz určen?

 1. Rodičům, kteří přemýšlejí o rozvodu/rozchodu, rozvádějí se, nebo řeší situaci porozvodové péče a jejich namíření pozornosti směřuje k zajištění nejlepšího zájmu dítěte.
 2. Rodičům, kteří si přejí co nejvíce dítěti usnadnit svůj rozvod, zvolit pro ně co nejvhodnější porozvodové uspořádání a zajistit mu co nejlepší porozvodovou péči.
 3. Rodičům, kteří jsou spolu ve vztahu:
 • vyostřeného konfliktu, nebo ve vztahu dlouhodobých mírných či silnějších nesouladů (uvažují o rozvodu, hrozí jim rozvod, jsou v situaci před rozvodem, procházejí rozvodem, potýkají se s problematikou porozvodové péče o děti),
 • kteří jsou chyceni do pasti komunikačního konfliktu v řešení zajištění péče o děti, bydlení a správy financí pro zajištění výchovy a péče o dítě,
 • uvědomují si potřebnost účasti obou rodičů na výchově a péči o své dítě, a proto si přejí spolupracovat v nejlepším zájmu svého dítěte.

4. Rodičům, kteří jsou si vědomi potřebností řešit náročnou situaci společně, chtějí čerpat z dynamiky skupiny – shledávají za přínosné v řešení své situace sdílet svou zkušenost, získat náhled na svou situaci z více úhlů pohledu a inspirovat se od ostatních členů kurzu potýkajících se s podobnou náročnou životní situací.

5. Dětem, jichž se dotýkají důsledky neshod mezi rodiči.

Popis kurzu:

Program reaguje na zvyšující se rozvodovost a z něj plynoucích důsledků pro děti. Vycházíme z předpokladu, že dítě není nástrojem k vyřizovaní sporů mezi rodiči, výzkumů a zkušeností, dokazujích fakta o následcích neefektivně řešených sporů mezi rodiči ve všech oblastech života dítěte v jeho dalším (i dospělém) životě. Program vznikl pod vedením rodinné terapeutky a psycholožky Justine von Lawick z Nizozemí, dále se šířil na Floridu a do České republiky, kde se aplikuje ve Zlíně, Vsetíně, Brně a Ústí nad Labem.

Základní informace o kurzu:

Počet setkání:     6 x během 3 měsíců (1 x za 2 týdny) + 1 úvodní informační setkání zdarma
Délka 1 setkání: 120 min

Kdy a kde bude kurz realizován?

Termín kurzu: od září do listopadu 2019
Adresa:             Pro zdraví 21 z.ú., Havlíčkova 8, 26601 Beroun

Cíle kurzu:

Hlavním cílem programu je odklon od partnerských konfliktů prostřednictvím aktivit podporujících spolupráci rodičů při zajišťování nejlepšího zájmu dítěte (společné nalézání a uspokojování potřeb dítěte/dětí). Z dítěte se stává namísto střetu zájmů, střed zájmu.
Dílčími cíli je upřít pozornost (vytvořit si představu o preferované budoucnosti), stanovit cíle, nalézt zdroje a definovat si konkrétní činnosti společného rodičovství orientované na nejlepší zájem dítěte, vyřazení dítěte z agendy OSPOD, uzavření dohody mezi rodiči mimosoudní cestou, pakliže to je možné.

Jak kurz probíhá?

Během samotného kurzu vedou terapeuti metodami zažitkové pedagogiky paralelně dvě skupiny: rodičovskou a dětskou, práce obou skupin vzájemně koresponduje. V rodičovské skupině je zájem upřen směrem k dítěti, probíhá nácvik modelových situací, efektivní a neefektivní komunikace, řešení konkrétních rozvodových situací apod. Současně u rodičů podporujeme respekt k bývalému partnerovi jako k rodiči. V dětské skupině se pracuje např. s emočními kartami, děti vytvářejí videa a koláže se vzkazy apod. Konkrétní aktivity pro děti jsou sestavovány podle věku dětí ve skupině.

Kapacita kurzu:

6 rodin – 6 párů + děti (počet dětí není omezen, není nutné, aby se účastnily všechny děti v rodině, např. v případě, že jsou příliš malé na aktivity kurzu – v tomto případě nabízíme hlídání – nebo jsou již velké a nechtějí se účastnit)

Ceník:

Úvodní informační schůzka rodičů:  zdarma
Cena za jeden kurz pro rodiče:             500,-Kč/osoba    1000,- Kč/rodičovský pár
Cena za celý kurz pro rodiče:              3000,-Kč/osoba   6000,- Kč/rodičovský pár
Cena za kurz pro dítě/děti:                  zdarma

Rodiče s nedostačujícími přijmy a jejich děti se mohou účastnit kurzu zdarma pod službou SAS 21.

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení jednotlivého kurzu.

Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Kde získat další informace a jak se přihlásit?

Pro další informace se obracejte na pracovníky níže.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Omlouváme se, na textu pracujeme.


Akreditace Vzdělávací zařízení MŠMT

SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ

Supervize

Supervize je nástrojem celoživotního učení, který se využívá především v pomáhajících profesích. Jejím smyslem je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení v problematických situacích, přičemž hlavní pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Obsahuje složky nadhledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Poslání:

Posláním supervize je zvyšovat účinnost práce zaměřením se na její cíle, kvalitu, průběh a osobní i týmovou spokojenost zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Cíle:

Hlavním cílem supervize je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. 

Cílová skupina:

Zaměstnanci školských, zdravotnických a sociálních zařízení.

Formy supervize:

 • Individuální
 • Skupinová
 • Týmová
 • Manažerská

Cena za služby:

Supervize:  800,- Kč/60 min

Koučování: 800,- Kč/60 min

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.
Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Objednání:

Po individuální telefonické domluvě.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se najít náhradní hodinu.

Místo poskytování:

 • Pracoviště supervidovaného
 • Pro zdraví 21 z.ú.
  Havlíčkova 8
  26601 Beroun – Město
  IČ: 22844660

Koučování

Omlouváme se, na textu pracujeme…

KONTAKTY

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

vedoucí pracovnice

702 013 352
Johana Benešová

lektorka

702 013 354
Mgr. Markéta Burešová

lektorka

607526847