Pro zdraví 21 z.ú.

NZDM 21
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pro koho je NZDM určeno?

Slovo “nízkoprahové” nesouvisí s tím, jak vysoké máme prahy u dveří, význam tohoto slova je, že k nám může přijít každý ve věku 6 – 26 let.
Jsme tu pro všechny děti a mládež, kteří mohou přijít s kámošema nebo klidně sami:

  • ve volném čase, když nemají co dělat – mohou u nás strávit třeba celé odpoledne, zahrát si kulečník, fotbálek, deskové hry, máme u nás počítače s internetem, je možné  připojit se na naši wi-fi
  • v případě, že řeší nějaký problém, nebo si pořebují jen popovídat – nemusí se bát, nebudeme donášet rodičům, ani škole, ale zároveň nemůžeme krýt záda při páchání trestných činů
  • pokud potřebují pomoc s přípravou do školy
  • když chtějí poznat nové kámoše

!!! Služby NZDM jsou poskytovány zdarma !!!

Poslání:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní a terénní služby dětem a mládeži v době, kdy nemají kde trávit svůj volný čas, jsou neorganizované nebo ohrožené sociálně patologickými jevy. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit a v případě zájmu podpora sociálního pracovníka, pokud dítě nebo mladistvý řeší nepříznivou sociální situaci.

Cíle:

Hlavním cílem služby je sociální prevence a podpora sociálního začleňování dětí a mládeže.

Základní činnosti:

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Otevírací doba:

Pondělí – čtvrtek od 12 – 19h
Příležitostné akce venku: pondělí – neděle (sledujte náš Facebook)

Naše adresa:

NZDM 21

Havlíčkova 8
26601 Beroun – Centrum
IČ služby: 9910724

Telefon do NZDM 21:

NZDM 21 – organizační struktura

NZDM 21 – registrace

NZDM – pověření

DOUČOVÁNÍ

Pomoc s přípavou na vyučování

v rámci sociálně – pedagogické práce v NZDM 21 pomáháme dětem a mládeži s přípravou na vyučování včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Děti a mládež ze základních a středních škol k nám mohou přijít kdykoliv během otevíracích hodin a požádat naše pracovníky o pomoc s přípravou do školy.

Služba je poskytována zdarma!

Studentky doučují žáky základní školy

Studentky SŠ, VOŠ a VŠ doučují v případě potřeby žáky 1. a 2.stupně základních škol.
Pokud potřebujete doučování, obraťte se na naši sociální pracovnici – kontakt naleznete v rubrice “Kontakty – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež”.

Cena individuálního doučování: 120,- Kč/h

Předměty: rozsah předmětů ZŠ

KONTAKTY

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

vedoucí pracovnice

702 013 352
Johana Benešová

pedagogická pracovnice

702 013 354
Mgr. Kateřina Bojdová

sociální pracovnice

776 776 418
Veronika Alterová

pracovník v sociálních službách

775 344 791
Mgr. Markéta Burešová

sociální pracovnice

607 526 847
Vojtěch Beneš

pracovník v sociálních službách

702 013 355
Šimon Štěpánek

pracovník v sociálních službách

725 003 032
Ing. Linda Šimáčková

pracovnice v sociálních službách

724769390
Bc. Monika Vaňková

pracovnice v sociálních službách

603 402 040