Pro zdraví 21 z.ú.

PRÁVO A ZÁKONY

Listina základních práv a svobod – Odkaz zde!

Občanský zákoník – rodinné právo – Odkaz zde!

Zákon o základním a středním vzdělávání – Odkaz zde!

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – Odkaz zde!

Zákon o sociálních službách – Odkaz zde!

Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy – Odkaz zde!

KONTAKTY, KTERÉ SE VÁM MOHOU HODIT

DOKUMENTY