Pro zdraví 21 z.ú.

SAS 21 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora rodin při naplňování potřeb nezletilých dětí v případech, kdy je jejich optimální vývoj ohrožen vlivem sociálně nepříznivé situace.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi

Cíle:

Sociální stabilizace rodiny

Činnosti směřující k podpoře ukotvení, nalezení místa, začlenění ve společnosti, nalezení statusu v souvislosti s okolním prostředím, s odstraněním nebo zmírněním nejzásadnějších problémů.

Nasměrování rodiny k optimálnímu vývoji dětí

Rodina je již ukotvena, stabilizována, začleněna a je potřeba pracovat na tom, aby si sama nastavovala optimální životní podmínky, aby dokázala hledat a najít nejvhodnější směr.

Základní činnosti

dle zákona č.108/2006 SB., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi, dospělými (podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, podpora pro přiměřené vzdělávání dětí,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, doprovázení

c) sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Nástroje pomoci:

 • sociální a psychosociální poradenství
 • situační a krizová intervence
 • zprostředkování dalších odborných služeb
 • facilitační a mediační činnost
 • otevřený dialog
 • kolaborativní přístup
 • asistované předání
 • asistovaný styk
 • případové setkání
 • rodinné setkání

Zásady:

 • Respektování individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
 • Respekt a ochrana práv uživatele služby včetně práva na přirozené riziko při jeho samostatném rozhodování
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup všech pracovníků k uživatelům služby
 • Podpora uživatelů v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace
 • Chránit uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě
 • Podpora žádoucích sociálních kontaktů uživatele v jeho přirozeném sociálním prostředí

Otevírací doba:

Ambulantní péče: Úterý a čtvrtek 8 – 12h Terénní péče: Pondělí – pátek 7 – 21h dle domluvy !!! Služby SAS jsou poskytovány zdarma !!!

Naše adresa:

SAS 21 Havlíčkova 8 26601 Beroun – Centrum IČ služby: 7589579 SAS 21 – organizační struktura SAS 21 – registrace SAS 21 – pověření

KONTAKTY

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

vedoucí pracovnice

702 013 352
Mgr. Alžběta Táborská

sociální pracovnice

776 229 729
Mgr. Markéta Burešová

sociální pracovnice

607526847
Zuzana Lehká

pedagogická pracovnice

731 652 549


 

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846 Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.