Pro zdraví 21 z.ú.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ KONZULTACE

V naší konzultační praxi vycházíme zejména ze systemické psychoterapie, hypnoterapie, narativní, dialogické a kolaborativní praxe. Diagnózy pro nás nejsou stěžejní.

Potíže, se kterými se na nás můžete obrátit:

 • Nespecifikované úzkosti, které vás zneklidňují
 • Deprese (podzimní, víkendové), smutek
 • Složitá rodinná situace, ve které se potřebujete vyznat a hledat řešení
 • Partnerské a manželské obtíže (příchod potomka, krize středního věku, sex…)
 • Rozchod, rozvod
 • Nezpracované zážitky z minulosti, které vám nedají spát
 • Pocit selhání, ztráty, beznaděje, osamělosti
 • Chronické nebo vážné onemocnění v rodině
 • Osobností růst a rozvoj
 • Změna zaměstnání, stěhování
 • Úmrtí v rodině

Věříme, že jsme všichni bytostmi s vlastním náhledem na své prožívání. Doprovázíme klienty na cestě a necháváme se jimi vést. Klient je pro nás rovnocenným partnerem, který aktivně vytváří průběh společných setkávání. S každým klientem se individuálně domlouváme na konkrétní podobě spolupráce tak, aby vyhovovala jeho potřebám.

Kdy vyhledat konzultaci?

Pokud Vás trápí potíže, na které se cítíte sami, potřebujete se v situaci vyznat a třeba nemáte možnost tuto situaci s nikým probrat. Během úvodní konzultace si ujasníte, proč přicházíte a jaká jsou vaše očekávání, čeho byste chtěli dosáhnout. Následně se domluvíte na formě spolupráce, její četnosti, náplni, případné přítomnosti dalších osob.

Jak konzultace probíhá?

Během konzultace, která trvá obvykle 50 minut mluvíme o Vašich potížích. Konstruujeme příběh, mluvíme o hodnotách, které se ukrývají za tou kterou reakcí a  podíváme se na Váš příběh také z jiných úhlů pohledu, což často vede k většímu pochopení pro druhé i sebe sama. Společně také rozvíjíme příběh preferované budoucnosti a stanovujete prostředky, kterými se přibližujete cíli.
Podporujeme proces, který pomáhá rozběhnout změny, které klient v běžném životě, mimo naše služby, testuje. O těchto malých experimentech se následně hovoří, co do jejich efektivity. Většina klientů, kteří k nám přicházejí, nemají jasně formulovanou zakázku, během konzultací dochází k jejímu zpřesňování či upravování tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám konkrétního klienta.

Další důležité informace

Pokud nás navštívíte jako pár, zásadně s Vámi po celou budeme pracovat vždy jen v páru, pakliže se v průběhu naší spolupráce nerozhodnete jinak.
V případě Vašeho zájmu přizvat další osoby je třeba stanovit podmínky takové spolupráce.
Jsme vázáni občanskou ohlašovací povinností.
Spoluprácujeme s psychiatrem, u něhož procházíme pravidelnou supervizí a jehož služby nabízíme.
Individuální konzultace obvykle trvají 60 minut, párové a rodinné konzultace 90 min, je však možné domluvit se na prodlouženém časovém rozsahu.

Ceník:

 • Psychiatrická konzultace: 2000,- Kč/60min
 • Konzultace psychoterapeuta: 700,- Kč/60 min
 • Hypnóza: 800,- Kč/60 min
 • Párová a rodinná konzultace: 1250,- Kč/90 min

Platba probíhá v hotovosti vždy po ukončení sezení. Při dlouhodobé spolupráci je možná domluva převodem na účet.

O svátcích, víkendech a při konzultacích před 8.00 hodinou a po 19:00 hodině přičítáme 30% ceny.
Nedostavíte-li se a neomluvíte alespoň 24 hodin předem telefonicky, mailem nebo sms zprávou, zaplatíte  při dalším sezení náhradu ve výši 50%.

Objednání:

Po individuální domluvě – sjednaná konzultace bude nerušeným časem jen pro Vás.
Nebudete-li se moci dostavit na domluvený čas, pokusíme se najít náhradní hodinu.

Výhody klientem hrazené konzultace

 • Máme kratší objednací doby
 • Nevedeme záznamy pro pojišťovny
 • Nepotřebujeme Vaše osobní údaje
 • Nepotřebujete doporučení od lékaře

Naše adresa:

Pro zdraví 21 z.ú.

Havlíčkova 8
26601 Beroun – Město
IČ: 22844660


Osobní zpráva

Poradna

Pro první (třeba anonymní) kontakt s námi můžete využít tuto poradnu:

 

KONTAKTY

MUDr. František Matuška

supervizor
psychiatr a hypnoterapeut
párový a rodinný terapeut

-
-
Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová

psychoterapeutka
hypnoterapeutka
-

tel: 702 013 352
Mgr. Markéta Burešová

psychoterapeutka
hypnoterapeutka
-

607526847
Mgr. Kateřina Bojdová

psychoterapeutka

776 776 418