Biopsychosociální a spirituální

podpora zdraví rodiny

Organizace Pro zdraví 21 z.ú. reaguje svými aktivitami na

potřebnost podpory rodiny

jako nejvýznamnějšího činitele ovlivňujícího vývoj dítěte.

Veškeré aktivity směřují ke zlepšení zdraví rodiny v

biopsychosociální a spirituální rovině a přispívají tak

k naplnění cílů dokumentu WHO Zdraví 21, který definuje zdraví

nejen jako absenci příznaků nemoci, ale jako stav tělesné,

psychické a sociální pohody.

„…Zájem dítěte je nadřazen nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny

(nebo i státu) a stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli

činnosti týkající se dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi,

soudy, správními nebo zákonodárnými orgány… …Primární odpovědnost za blaho dítěte ovšem

náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli odborné služby, a pro rodinu není

užitečné a obvykle ani žádoucí, přebírají-li ji na sebe odborné subjekty automaticky…“


(Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.)

KDE NÁS NAJDETE?

NZDM Klub 21
Havlíčkova 8

Beroun – Město

26601

IČ: 22844660

Kde nás najdete

JAK VÁM POMŮŽEME

Socíální služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Výkon činnosti sociálně právní ochrany dětí:

Poradna pro rodinu

Psychoterapie

Vzdělávání:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře, přednášky a workshopy pro rodiče

Příměstské tábory